Disclaimer

De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Intermat NV, en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U mag de inhoud enkel downloaden of pagina’s afdrukken voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag hoe dan ook niet worden gekopiëerd of gebruikt.

Intermat NV zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden. Intermat NV kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website.

Deze website geeft ook links of referenties naar andere sites, maar Intermat NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Elke link naar andere sites is louter geplaatst voor het comfort van de gebruikers van deze website.

De handelsmerken, handelsnamen, en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Intermat NV, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten, behalve om de producten te identificeren.

Intermat NV is vrij om de inhoud van alle berichten die u naar deze site of per email naar ons verstuurt, met inbegrip van ideeën, concepten of suggesties, te gebruiken voor om het even welk doel ter verrijking van Intermat NV. Dergelijke voorstellen kunnen bestaan in het ontwikkelen, vervaardigen en/of verkopen van goederen of diensten.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Intermat NV behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.

Het Intermat NV logo, de lay-out en afbeeldingen, alle grafische elementen en de volledige vormgeving van deze website en de dowloadbare items zijn eigendom van Intermat NV en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intermat NV. Alle logo's van partners zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming gebruikt worden.

Alle vermelde prijzen zijn telkens exclusief BTW en kunnen gewijzigd worden zonder enige communicatie van vooraf of door invloeden buiten onze controle.

Voor meer informatie kan u ons contacteren via webshop@intermat.be